Ogólne warunki handlowe 

Maj 2017

 

1. Partnerzy umowy, prawo właściwe oraz zakres zastosowania "OWH"

Państwa partnerem w umowie jest:

EDITIONS ATLAS SA
Route des Dragons 7
CH – 1033 Cheseaux-sur-Lausanne
Szwajcaria

Dyrektor Generalny: Niklas Wihlborg
Rejestr handlowy prowadzony w sądzie w Lozannie

Nr w rejestrze handlowym: CHE-105.945.026

Biuro Obsługi Klienta - nr tel.: Tel. 22 – 307 97 08 (pon-pt: 9.00 - 17.00)
Biuro Obsługi Klienta - e-mail: serwis.klientow@editionsatlas.ch

Editions Atlas zaprasza na swoją stronę internetową. Strona internetowa oraz stosunki handlowe wynikające z zakupu produktów za pośrednictwem tej strony internetowej podlegają prawu polskiemu w zakresie zamówień i dostaw realizowanych wyłącznie na terenie Polski. Niniejsze ogólne warunki handlowe ("OWH") zostały zredagowane w języku polskim.

Niniejsze OWH mają zastosowanie przy wszelkich stosunkach handlowych, bieżących bądź przyszłych, wynikających ze złożenia zamówienia na produkty marki Editions Atlas na stronie internetowej www.editionsatlas.pl, pomiędzy spółką Editions Atlas SA a osobą fizyczną, która ukończyła 18 lat, posiada zdolność prawną, mieszka na terenie Polski lub wskazuje polski adres do doręczeń pocztowych. Editions Atlas zastrzega sobie prawo do uzupełnienia w dowolnej chwili "OWH", ich modyfikacji lub usunięcia, częściowo lub w całości. Za autentyczne "OWH" należy uznać warunki obowiązujące w momencie składania zamówienia, do wglądu na  www.editionsatlas.pl

Strona www.editionsatlas.pl (dalej: "strona internetowa") stanowi własność firmy Editions Atlas SA z siedzibą w Cheseaux-sur-Lausanne i jest przez nią zarejestrowana.  Wszelkie prawa zastrzeżone.

Oferta powitalna jest ograniczona do jednego zamówienia z danej kolekcji na gospodarstwo domowe.

Mają Państwo prawo zwrócić otrzymany towar w ciągu 14 dni od jego otrzymania, bez podawania przyczyny (zob. pkt. 9).

drogą e-mailową: serwis.klientow@editionsatlas.ch
telefonicznie: Tel. 22 – 307 97 08 (od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 17.00)
listownie: Editions Atlas SA, Route des Dragons 7,
CH 1033 Cheseaux-sur-Lausanne, Szwajcaria

 

2. Realizacja zamówienia, zawarcie umowy i potwierdzenie

Przed potwierdzeniem zamówienia mają Państwo możliwość sprawdzenia i modyfikacji jego treści oraz wszystkich informacji przez Państwa podanych. Państwa zamówienie zostanie uwzględnione dopiero po drugim kliknięciu, tzn. po naciśnięciu "Potwierdzam zamówienie".

Otrzymają Państwo wiadomość e-mailową na podany adres e-mail celem potwierdzenia rejestracji Państwa zamówienia. Jeżeli Państwa adres e-mail nie jest prawidłowy, Państwa zamówienie nie zostanie przez nas wzięte pod uwagę.

Produkty oferowane na stronie www.editionsatlas.pl  dostępne są w sprzedaży do czasu wycofania oferty online i do wyczerpania zapasów. W przypadku gdy dany produkt jest niedostępny, Editions Atlas zobowiązuje się do poinformowania Państwa o tym w chwili składania zamówienia lub listownie, e-mailowo bądź telefonicznie w jak najkrótszym terminie.

 

3. Główne cechy produktów

Oferowane produkty opisane są szczegółowo w materiałach drukowanych i na naszej stronie internetowej. Zdjęcia prezentują wygląd ogólny każdego artykułu. Istnieje możliwość wystąpienia różnic w kolorach produktów z powodu odmiennych technologii komputerowych, głównie rozdzielczości ekranów.

 

4. Cena

Wszystkie ceny, do których doliczony został podatek VAT, podane są w złotówkach. Do cen mogą zostać doliczone koszty przesyłki, co jest wyszczególnione przy danym produkcie. W zależności do warunków ekonomicznych Editions Atlas zastrzega sobie prawo do zmiany cen swoich produktów w okresie prezentowania danej kolekcji.

 

5. Płatności

Towar zostanie Państwu dostarczony wraz z fakturą i formularzem płatności. Faktura będzie zawierała listę wszystkich zamówionych produktów wraz z cenami. Ze względów logistycznych towar może zostać dostarczony w kilku przesyłkach. Kwota na fakturze powinna zostać zapłacona w terminie 14 dni. Płatność może zostać uregulowana poprzez formularz płatności.

W przypadku braku płatności za otrzymaną przesyłkę, zostanie skierowane do Państwa upomnienie. Pierwsze upomnienie opiewa na kwotę zadłużenia, do każdego kolejnego upomnienia, doliczane będą dodatkowe koszty w wysokości 10 zł.

 

6. Zastrzeżenie własności

Towar pozostaje naszą własnością do momentu otrzymania pełnej płatności, zgodnie z kwotą przedstawioną na fakturze.

 

7. Dostawa produktów

Produkty dostarczane są wyłącznie za pośrednictwem poczty, bezpośrednio na Państwa adres. Ze względu na duże zainteresowanie naszą niepowtarzalną ofertą na skalę europejską, przy pierwszej dostawie termin wysyłki może się przedłużyć do 2-3 tygodni od daty złożenia zamówienia. Dziękujemy za wyrozumiałość.

Adres dostawy to adres podany przy składaniu zamówienia. W przypadku błędnego lub niepełnego adresu przesyłka niestety nie będzie mogła zostać dostarczona do Państwa.

Nie wszystkie oferowane produkty będą dostarczane do poszczególnych regionów lub krajów. Dostawa może zostać zrealizowana wyłącznie na terenie kraju określonego na stronie www.editionsatlas.pl

 

8. Rezygnacja z kolekcji

Dostawa kolejnych przesyłek z danej kolekcji może zostać wstrzymana w dowolnym momencie po skontaktowaniu się z Biurem Obsługi Klienta drogą mailową, listownie lub telefonicznie. Nie ma obowiązku zakupu minimalnej ilości towaru.

 

9. Prawo do odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo do odstąpienia od umowy i do anulowania złożonego zamówienia, z wyjątkiem artykułów zindywidualizowanych oraz rozpakowanych nośników audiowizualnych i programów komputerowych. Towar powinien zostać odesłany na Państwa koszt.

Przesyłka może zostać zwrócona bez wcześniejszego powiadomienia do Editions Atlas SA na poniższy adres w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia jej otrzymania.W terminie do 15 (piętnastu) dni od daty dostarczenia zamówionych artykułów mogą Państwo powiadomić Editions Atlas SA o decyzji o odstąpieniu od umowy lub anulowaniu transakcji.
Informacja ta zostanie przekazana do Biura Obsługi Klienta listownie, pocztą elektroniczną, telefonicznie (22 – 307 97 08) lub za pomocą  formularza odstąpienia od umowy dostępnego tutaj.
Po przekazaniu powyższej informacji przesyłka powinna zostać zwrócona w ciągu 15 (piętnastu) dni na poniższy adres.


Prografix Sp. z o.o.
ul. Transportowców 3
39-200 Dębica

Towar powinien zostać zwrócony w oryginalnym opakowaniu wraz z wszystkimi elementami, z których składa się produkt (ulotka, dodatki...).
W terminie 14 dni, licząc od dnia przekazania informacji Editions Atlas SA, otrzymają Państwo zwrot dokonanych płatności, w tym kosztów przesyłki w jedną stronę (stawka standardowa).
Zwrot kosztów może zostać odroczony do momentu odzyskania dóbr lub przedstawienia dowodu ich wysłania, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

 

10. Gwarancja i zwrot towaru

Udzielona gwarancja odpowiada obowiązującym przepisom prawnym.

Mają Państwo możliwość skorzystania z prawa do zwrotu zakupionego towaru w ciągu 14 dni i do odesłania nam towaru w tym terminie bez podawania przyczyny.

Prosimy o bezzwłoczne sprawdzenie towaru pod względem jakościowym i ilościowym w chwili dostawy. Jeżeli dany artykuł jest wadliwy, mają Państwo prawo go wymienić w ustawowym terminie, bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

Widoczne lub ukryte wady towaru należy zgłosić listownie bądź e-mailowo (serwis.klientow@editionsatlas.ch) w ciągu 30 (trzydziestu) dni od daty dostawy.

Towary uszkodzone w wyniku nieprawidłowego użytkowania lub uszkodzonego opakowania nie będą wymieniane.

Prosimy o przesłanie towaru do zwrotu na adres:

Prografix Sp. z o.o.
ul. Transportowców 3
39-200 Dębica

 

11. Ochrona danych osobowych

Korzystamy z Państwa danych osobowych w celu zrealizowania złożonego przez Państwa zamówienia oraz przedstawienia nowych artykułów i ofert handlowych naszej spółki.

Przy składaniu zamówienia na stronie internetowej lub w inny sposób wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie Państwa danych o charakterze prywatnym przez Editions Atlas SA zgodnie z zastrzeżeniami przedstawionymi w Ogólnych Warunkach Handlowych oraz polityką prywatności.

Jeżeli nie chcą Państwo więcej otrzymywać od nas informacji oraz ofert promocyjnych, należy przekazać nam w dowolnej chwili informację o niewyrażaniu zgody na wykorzystywanie, przetwarzanie i przekazywanie Państwa danych osobowych w celach handlowych, listownie lub drogą mailową na adres serwis.klientow@editionsatlas.ch. Nie dotyczy to danych osobowych niezbędnych do realizacji zamówienia. Po otrzymaniu informacji o niewyrażaniu zgody odnośnie danych osobowych, dane te będą przez nas wykorzystywane jedynie w celu realizacji zamówień, a wysyłanie materiałów reklamowych, w tym również katalogów, zostanie wstrzymane.

 

12. Odpowiedzialność

Pomimo starań z naszej strony dotyczących realizacji i aktualizacji strony www.editionsatlas.pl, nie możemy wykluczyć możliwości pojawienia się błędów, nieścisłości lub pominięć; ponadto możliwe jest wystąpienie problemów w trakcie łączenia się ze stroną internetową lub połączenie może zostać przerwane. W takiej sytuacji nie ponosimy odpowiedzialności za szkody bezpośrednie lub pośrednie.

Na naszej stronie www.editionsatlas.pl znajdą Państwo linki do innych stron internetowych. Oświadczamy, iż nie mamy wpływu na wygląd ani na treści stron, do których te linki się odnoszą. Za treść tych stron odpowiada ich dostawca lub operator. Treść stron, do których zamieszczamy linki, zostaje sprawdzona przed umieszczeniem tych linków na naszej stronie, aby wykluczyć naruszenie prawa lub istnienie nielegalnych treści w momencie umieszczania linków na naszej stronie. Jednakże, z przyczyn oczywistych, nie jesteśmy w stanie, w przypadku braku podejrzeń naruszenia prawa, kontrolować w sposób ciągły treści stron, do których umieszczamy linki. Jeżeli otrzymamy informację o naruszeniu prawa, linki zostaną natychmiast usunięte.

Żadna ze stron nie może zostać pociągnięta do odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji zobowiązań lub za brak ich realizacji z przyczyn od nich niezależnych (Siła Wyższa), z wyjątkiem zobowiązań dotyczących płatności. Do wydarzeń, w których rolę odgrywa Siła Wyższa zaliczamy, bez wyjątku, konflikty zbrojne, zamieszki, rewolty, istotne zakłócenia mające wpływ na bezpieczeństwo połączeń internetowych, awarie techniczne, strajki, nieuprawniony dostęp i/lub wtargnięcie do serwerów stron internetowych, strajki o jakimkolwiek charakterze oraz awarie sieci informatycznych lub telefonicznych.

 

13. Prawo własności intelektualnej oraz prawo ochronne

Strona internetowa i jej poszczególne elementy, w tym treści (zdjęcia, teksty, prezentacje, znaki towarowe, logo, motywy, modele itd.), a także programy komputerowe, chronione są prawem własności intelektualnej oraz prawem ochronnym przysługującym właścicielom tych praw.

Korzystanie z tych elementów, ich kopiowanie, prezentowanie lub rozpowszechnianie, w sposób częściowy lub całościowy, jest ściśle zabronione. Zakaz ten nie obejmuje użytkowania zgodnego z przepisami ustawowymi, jak na przykład tworzenie kopii przez klienta bez nanoszenia zmian lub fałszowania treści, wyłącznie na użytek prywatny.

 

14. Ochrona środowiska

Przypominany, iż nie należy wyrzucać odpadów pochodzących z urządzeń elektrycznych lub elektronicznych z nieposortowanymi odpadami komunalnymi, ponieważ urządzenia te zawierają substancje niebezpieczne, które mogą oddziaływać na środowisko lub zdrowie człowieka.

W ramach zakupu nowego produktu, możemy przyjąć Państwa stare urządzenie o podobnym działaniu.

 

15. Reklamacje oraz dane kontaktowe

W razie konieczności złożenia reklamacji prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klientów:

Biuro Obsługi Klientów, Tel. 22 – 307 97 08 (od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 17.00)

E-mail: serwis.klientow@editionsatlas.ch

 

16. Prawo właściwe i jurysdykcja

Wszystkie zamówienia złożone za pośrednictwem strony www.editionsatlas.pl podlegają prawu polskiemu.

W sytuacjach spornych wyłączną właściwość do ich rozpatrywania posiadają polskie sądy.

 

Editions ATLAS
Strona internetowa hostowana przez:
CARDIWEB
14, rue Auber
75009 Paris

 

 

 

Twój koszyk

Artykuł

ilość

cena

Usuń

Razem bez kosztów dostawy

Koszty dostawy

Razem