Aktywuj moją Strefę Klienta

Twój numer klienta odnajdziesz na fakturze dołączonej do paczki. Znajduje się w górnym lewym rogu faktury. Składa się z 9 cyfr przed "/".

Czy masz już swoją Strefę Klienta?